Reklama

Wiara

Wiara

Kierownik działu: Artur Sporniak

26.01.2003
Słowa św. Pawła: „Przemija postać tego świata”, przywołują na pamięć sentencję „Memento mori!”. Ostatnio to wezwanie rzadko jest powtarzane. Wydaje się, że zawarte w nim przypomnienie o...
26.01.2003
Jeśli jedną z funkcji mediów jest „patrzenie na ręce” wszystkim, to trudno wymagać, by dziennikarze przymykali oczy na niektórych. Kościół jest nie tylko widzem, ale też aktorem życia...
26.01.2003
Ostatnie miesiące nie były szczęśliwe dla ekumenizmu. Dialog Kościoła katolickiego z rosyjskim prawosławiem został zamrożony. Na relacjach z Kościołami protestanckimi cieniem w dalszym...
26.01.2003
Dlaczego nie szanuje się u nas własnej tradycji, dlaczego nie ocenia się sprawiedliwie ludzkich nieszczęść, dlaczego nie określa się jednoznacznie politycznych faktów - zwłaszcza wtedy, gdy...
26.01.2003
„Noty doktrynalne” Kongregacji Nauki Wiary służą wyartykułowaniu i uporządkowaniu znanej i głoszonej wcześniej doktryny Kościoła w jakiejś szczegółowej kwestii. Charakter ich jest, można...
26.01.2003
W wieku 63 lat zmarł biskup ełcki Edward Samsel. Zwykł mawiać, że „jedna posługa to bezczynność” - znany był z prostoty i zaangażowania w pracę duszpasterską.
19.01.2003
Kard. Angelo Sodano, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, obchodzi 25. rocznicę sakry biskupiej. Jest jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła II, w latach 90. jego nazwisko...
19.01.2003
„Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm” -słowa Jana Pawła II, wypowiedziane 17 listopada 1980 r. do wspólnoty żydowskiej w Moguncji, posłużyły za tytuł książki abp. Stanisława...
19.01.2003
Pan Bóg, gdy przychodzi do człowieka, nie daje się łatwo rozpoznać. Samuel słyszał głos, chciał wiernie na wezwanie odpowiadać, a przecież mylił się i budził w środku nocy Helego. To...
19.01.2003
Czy dzięki chrześcijanom Żydzi mogą stać się bardziej żydowscy, a chrześcijanie dzięki Żydom - bardziej chrześcijańscy? W dialogu między religiami nie chodzi ani o kompromis, ani o...

Strony