Reklama

Wiara

Wiara

Kierownik działu: Artur Sporniak

23.02.2003
„Wołanie Ojca Świętego, że wojna nie jest nigdy rozwiązaniem, jest głosem profetycznym” - powiedział w Warszawie kard. Christoph Schonborn. Metropolita Wiednia odpowiadał 10 lutego na...
23.02.2003
Czy mój referat, wygłoszony podczas białostockich obchodów Dnia Judaizmu (16 stycznia 2003), był „zgrzytem”, bo mówił o zbawieniu Żydów w oparciu o Pawłowy „List do Rzymian”? Czy „...
23.02.2003
Tworzona przez o. Tadeusza Rydzyka i fundację „Lux Veritatis” telewizja Trwam otrzymała dziesięcioletnią koncesję na nadawanie programu drogą satelitarną. Spośród dziewięciu członków...
23.02.2003
Są małżonki, które nie są matkami, oraz kobiety konsekrowane, które nie rozumieją swojej misji w kategoriach macierzyństwa duchowego. Zasadniczy problem nauczania Jana Pawła II dostrzegam...
23.02.2003
Zgorszenie uczonych w Piśmie słowami Jezusa: „Synu odpuszczają ci się twoje grzechy”, było całkiem zrozumiałe. Żydzi wiedzieli, że moc odpuszczania grzechów była wyłączną prerogatywą Boga....
23.02.2003
Odpuścić grzech? Ale jak odpuścić, skoro nie rozumiemy, co znaczy to słowo. Bo jeżeli znaczy ..zapomnieć”, to jak zapomnieć, skoro my tacy pamiętliwi. Bo jeżeli znaczy „przebaczyć", to jak...
23.02.2003
Astronauci widząc naszą planetę ze statku kosmicznego, byli wstrząśnięci jej pięknem. Z takiej perspektywy trudno uwierzyć, że mieszkańcy Ziemi marnotrawią tyle energii na zabijanie się,...
16.02.2003
Z benedyktynem o. Janem Berezą i buddyjskim lamą Rinczenem rozmawia Halina Bortnowska
16.02.2003
New Age jest dzieckiem epoki schyłkowej, półproduktem dzieci zawiedzionych przez Oświecenie, przez utopie lewicowe, przez naukę. Jest poszukiwaniem odpowiedzi na fundamentalny kryzys...
16.02.2003
W ciekawym wywiadzie Anny Matei z Elżbietą Adamiak („TP” nr 49/2002) znalazły się wypowiedzi świadczące o niedokładnym odczytaniu nauczania Jana Pawła II o kobiecie.

Strony