Reklama

Ładowanie...

W stronę przyszłości

W stronę przyszłości

01.06.2014
Czyta się kilka minut
Jak współpracować z innymi, by nie stracić wolności – będzie jednym z głównych pytań VII Konferencji Krakowskiej.
Sukiennice, VI Konferencja Krakowska, 2013 r. Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
C

Cztery panele, blisko trzydzieści wystąpień i kilka puentujących je debat. Stolica Małopolski przygotowuje się do VII Konferencji Krakowskiej. Jej tematem jest „Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny – międzynarodowy”. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Bronisław Komorowski.
Zaproszenia na coroczne – i jedyne tego typu poza Warszawą – spotkanie rozesłano do polityków i specjalistów z instytucji zajmujących się planowaniem strategicznym. Organizatorzy podkreślają, że w Polsce wciąż za mało rozmawiamy rzeczowo o dylematach rozwoju. A Kraków jest do tego miejscem znakomitym.
Co sprawia, że Konferencje Krakowskie różnią się od innych? Mały, lecz istotny szczegół: diagnozy sytuacji i perspektyw rozwoju przygotowane pod Wawelem nie mają, co w Polsce wciąż rzadkie, charakteru politycznego – są eksperckie. Pomagają prognozować przyszłość, nowe tendencje rozwojowe, a także ich odbiór i wpływ na społeczeństwo. Zaangażowanie w obrady różnych grup – polityków, socjologów, ekonomistów i innych specjalistów – sprawia, że spotkania zbliżają się nieco do stosowanej z powodzeniem na Zachodzie formuły tzw. konferencji foresight, w czasie których przygotowuje się scenariusze przyszłego rozwoju. Dzięki temu wyniki debat mogą być pomocne zarówno dla decydentów zaangażowanych w realizację polityki innowacyjnej państwa, jak również dla wszystkich tych, których ten proces dotyczy.
W czasie sześciu poprzednich konferencji (pierwsza odbyła się w 2008 r.) eksperci koncentrowali się na zagadnieniach, których zakres obejmował trzy wymiary: krajowy, regionalny i międzynarodowy. Próbowali m.in. odpowiedzieć na pytania, jakie wyzwania stoją przed Europą XXI w., dokąd zmierza Polonia, jak w Europie „wielu prędkości” odnajduje się nasz kraj.
Procedury wymuszają zastój
Jaki jest potencjał myślenia strategicznego w Polsce? Na jakich doświadczeniach powinniśmy się opierać? I najważniejsze: co po 2020 r. zastąpi europejską politykę spójności? Gdzie znajdziemy pieniądze na rozwój?
To tylko kilka pytań, z którymi zmierzą się uczestnicy pierwszego tegorocznego panelu: „Wolność – przywództwo strategiczne – wizja przyszłości”.
Prof. Roman Galar, Politechnika Wrocławska: – Za przewagami innowacyjnymi Zachodu stały: chrześcijańska wolna wola i liberalna wolność inicjatyw. Postęp wiązał się z przełamywaniem stereotypów. Jednak wszechobecność procedur, które dziś utrwalają stereotypy, zmniejsza szanse takich przełomów. Procedury wymuszają zastój.
Prof. Galar wygłosi w Krakowie referat o przewadze konkurencyjnej Zachodu i związanym z nią – w większym stopniu niż w innych cywilizacjach – zakresie wolności.
Dlaczego przestrzeń publiczna nie jest traktowana w Polsce jako przedmiot myślenia strategicznego i jakie to ma konsekwencje dla kraju? To jedno z pytań, na które odpowiedzą uczestnicy pierwszego panelu.
Złoty czy euro
Eksperci zaproszeni do drugiego panelu, „Wolność – gospodarka – niezależność”, zastanowią się nad tym, czy gospodarka jest źródłem wolności, czy uwikłania. Dlaczego coraz częściej staje się instrumentem walki politycznej? Jak sprawić, by silna gospodarka zwiększyła autonomię Polski w relacjach politycznych? Czy Polska potrzebuje własnej waluty?
Prof. Witold Orłowski, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, mówi „Tygodnikowi”: – Podstawowym pytaniem dla przyszłości będzie to, w jaki sposób współpracować z innymi, nie tracąc poczucia własnej wolności. Uczestnicy drugiego panelu zastanowią się także nad tym, jak duże regulacje w sferze gospodarczej wpływają na jej funkcjonowanie.
Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich: – Należy raczej pobudzać do działania, niż narzucać rozwiązania. Bez wolności nie ma kreatywności, a bez kreatywności nie ma dobrobytu – przyznaje.
Polacy kontra wolność?
Pierwszy dzień VII Konferencji Krakowskiej zamknie panel poświęcony wolności, zaufaniu i współpracy, z udziałem m.in. prof. Piotra Sztompki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Socjolog nawiąże do znanego hasła: „Nie ma wolności bez solidarności” – i odwoła się do jego podwójnego znaczenia.
Dyskutanci zastanowią się też, czy nadmierna wolność jednostki ogranicza siłę państwa, a także jak zmniejszyć deficyt zaufania, współpracy i kapitału społecznego.
– Pytania postawione panelistom sugerują, że anarchia i brak zaufania to cechy „narodowego charakteru” Polaków, zarówno kiedyś, jak i teraz.Wsłuchując się w takie analizy, można odnieść wrażenie, że jako Polacy rodzimy się z podejrzliwością w stosunku do innych i niezdolnością do przestrzegania norm i współdziałania – mówi prof. Jarosław Górniak, dziekan Wydziału Filozoficznego UJ. Jego zdaniem tezy o niskim kapitale społecznym tworzone są na podstawie deklaracji ograniczonego zaufania. Aby zmienić postawy, należałoby zmienić instytucje. – Przesadnie wiążemy niskie deklaracje zaufania i rozmaite działania na rzecz zabezpieczenia się przed szkodliwymi zachowaniami innych z mitycznym „charakterem narodowym”, co prowadzi do bezradnego rozkładania rąk – ocenia prof. Górniak i zapowiada, że w swoim wystąpieniu będzie postulował poszukiwanie przyczyny słabości instytucji i sposobu ich wzmocnienia.
Bolesny 2020
Wolność, równość i samorządność – wokół tych zagadnień będą skupione tematy drugiego dnia konferencji. Na jedno z najważniejszych pytań – jak uniknąć bolesnych skutków zmniejszenia finansowania z UE – spróbuje odpowiedzieć dr Piotr Żuber z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
– Po 2020 r. Polska otrzyma mniej pieniędzy z polityki spójności. Zmieni się status rozwojowy kilku polskich regionów, które przekroczą próg 75 proc. średniego PKB na mieszkańca w UE. Zmiany zajdą także w funkcjonowaniu budżetu UE. To rodzi konieczność znalezienia nowych sposobów finansowania rozwoju i poprawienia efektywności oraz sensowności wydatków – wyjaśnia dr Żuber.
Uczestnicy drugiej części panelu zastanowią się nad tym, jak ważna dla rozwoju Polski jest samorządność terytorialna, czy istnieje potrzeba korekty modelu ustroju społeczno-gospodarczego państwa – oraz jaka powinna być w Polsce relacja między polityką wyrównawczą a polityką wzmacniania konkurencyjności.
Prof. Grzegorz Gorzelak z Uniwersytetu Warszawskiego w referacie pt. „Polskie samorządy w nowej perspektywie” przedstawi wyniki badań sondażowych dotyczących wykorzystywania środków dla rozwoju regionalnego. Ankietę przeprowadzono w 1300 gminach miejskich i wiejskich do 50 tys. mieszkańców. – Z badań wynika, że nie ma bezpośredniego związku między napływem środków a rozwojem gospodarczym. Potwierdzamy tezę, że wykorzystanie funduszy unijnych nie zawsze jest nastawione na rozwój gospodarczy, a raczej na poprawę warunków życia mieszkańców – komentuje prof. Gorzelak.
Relacje z VII Konferencji Krakowskiej będzie można śledzić na stronie tygodnik.onet.pl, a rozmowy z uczestnikami debat i pokonferencyjne podsumowania opublikujemy w „TP” za dwa tygodnie.

Autor artykułu

Anna Goc, fot. Grażyna Makara
Dziennikarka i redaktorka „Tygodnika Powszechnego”. Doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do 2012 r. dziennikarka krakowskiej redakcji „Gazety Wyborczej”....

Napisz do nas

Chcesz podzielić się przemyśleniami, do których zainspirował Cię artykuł, zainteresować nas ważną sprawą lub opowiedzieć swoją historię? Napisz do redakcji na adres redakcja@tygodnikpowszechny.pl . Wiele listów publikujemy na łamach papierowego wydania oraz w serwisie internetowym, a dzięki niejednemu sygnałowi od Czytelników powstały ważne tematy dziennikarskie.

Obserwuj nasze profile społecznościowe i angażuj się w dyskusje: na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube. Zapraszamy!

Newsletter

© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części czasopisma bez zgody wydawcy zabronione [nota wydawnicza]. Jeśli na końcu artykułu znajduje się znak ℗, wówczas istnieje możliwość przedruku po zakupieniu licencji od Wydawcy [kontakt z Wydawcą]