Szkolenie na temat pedofilii

Grupa 39 osób odebrała 24 stycznia w Krakowie dyplomy ukończenia pierwszej edycji kursu prewencji nadużyć seksualnych organizowanego przez Akademię Ignatianum w Krakowie i Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie.

26.01.2015

Czyta się kilka minut

Opowiada o tym o. Adam Żak SJ, koordynator Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży.
ARTUR SPORNIAK: Po co został zorganizowany ten kurs?
O. ADAM ŻAK SJ:
Miał on wprowadzić w sposób akademicki w zagadnienia związane z prewencją i interwencją w dziedzinie pracy z dziećmi i młodzieżą w środowiskach kościelnych. Kurs prowadzony był systemem e-learningowym przez Centrum Ochrony Dziecka Uniwersytetu Gregoriańskiego w języku angielskim lub włoskim.
Czego nowego nauczyli się uczestnicy?
Kurs w sposób interdyscyplinarny porządkował wiedzę na temat profili sprawców, ich sposobów działania, traumy ofiar czy strony prawnej przestępstwa pedofilii. W kursie uczestniczyli kanoniści, wychowawcy, księża pracujący w kuriach, świeccy psychoterapeuci – każda z tych osób mogła uzupełnić swoją cząstkową wiedzę. Kurs rozpoczęło ok. 60 osób, z tego ukończyło 11 świeckich, 13 księży, 7 zakonników i 8 zakonnic.
Do czego im się ta wiedza teraz przyda?
Ci ludzie mogą doradzać biskupowi w przypadkach zgłoszeń nadużyć seksualnych, mogą prowadzić szkolenia, np. w szkołach. Są przygotowani do tego, by w środowiskach, w których pracują, uwrażliwiać na problem ochrony dzieci i młodzieży przed seksualnym wykorzystaniem. Niektóre z tych osób będą zaangażowane w pracę tworzonych właśnie punktów kontaktowych dla ofiar nadużyć. Punkty powstaną w Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Warszawie i w Gdańsku. ℗©

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Kierownik działu Wiara w „Tygodniku Powszechnym”. Ur. 1966 r., absolwent Wydziału Mechanicznego AGH, studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Opracowanymi razem z… więcej

Artykuł pochodzi z numeru TP 05/2015