Statystyczna sława Kościoła

Według najnowszych badań CBOS rośnie popularność Kościoła katolickiego. Pozytywną opinię o jego działalności ma aż 62 proc. Polaków.

18.02.2015

Czyta się kilka minut

Ministrantki na niedzielnej mszy, Prószków (woj. opolskie), październik 2014 r. Fot. Sławomir Mielnik dla „TP”

Wyniki sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, przeprowadzonego na początku lutego 2015 r. pokazują, że coraz więcej Polaków ma pozytywne zdanie o działalności Kościoła katolickiego – w porównaniu do poprzednich badań z października ubiegłego roku to wzrost aż o 5 proc.

Z dezaprobatą do Kościoła podchodzi jedynie 28 proc. obywateli, czyli o 6 proc. mniej niż jesienią 2014 r.

Statystyczny Polak mający negatywny stosunek do działalności Kościoła ma pomiędzy 25 a 44 lat, jest dobrze wykształcony, mieszka w największej polskiej aglomeracji, deklaruje lewicowe poglądy polityczne i uzyskuje najwyższe dochody per capita. Najczęściej negatywni są też Ci, którzy nie uczestniczą w praktykach religijnych lub robią to sporadycznie, kilka razy do roku.

Działalność Kościoła katolickiego niezmiennie od lat oceniana jest pozytywnie. Najlepiej oceniano ją w kwietniu 2010 r.: 73 proc. pozytywnych opinii, przy 18 proc. negatywnych; a najgorzej we wrześniu tego samego roku: 54 proc. pozytywnie, 35 proc. negatywnie.

W ostatnich miesiącach ten pozytywny wizerunek się umocnił. Po badaniach przeprowadzonych jesienią ubiegłego roku (57 proc. pozytywnie, 34 proc. krytycznie), kiedy zanotowano spadek poparcia o 5 proc. w stosunku do marca 2014 wróżono znaczącą zmianę w tendencji oceny Kościoła. Aktualne badania, których wyniki są bardzo zbliżone do tych z wiosny ubiegłego roku wyraźnie pokazują, że o żadnej znaczącej zmianie tendencji nie można mówić. Zastanawiać się można raczej nad tym, co stoi za wzrostem poparcia.

W przywoływanych badaniach CBOS sprawdzano również, jak odbierana jest działalność parlamentu i prezydenta, a także władz samorządowych i związków zawodowych.

W porównaniu ze styczniem pogłębiło się krytyczne nastawienie Polaków do pracy posłów – niezadowoleni to prawie trzy czwarte badanych (wzrost z 66 proc. do 71 proc.).

Stosunek Polaków do prezydentury Bronisława Komorowskiego jest na ogół dość stabilny, choć jak ocenia CBOS, w okresie kampanii wyborczej można spodziewać się pewnych jego wahań. W ciągu ostatniego miesiąca nieco zwiększyła się liczba niezadowolonych - z 17 proc. do 21 proc. Nadal jednak siedmiu na dziesięciu badanych wypowiada się pozytywnie.

W dalszym ciągu większość Polaków dobrze ocenia pracę samorządowców - 63 proc. pozytywnych opinii; zmniejszyła się także grupa niezadowolonych z funkcjonowania władz lokalnych w ich miejscowości - z 29 proc. do 23 proc.

Minimalnie, ale jednak pogorszył się odbiór działalności związków zawodowych. Opinie na ich temat są nadal mocno podzielone, a znaczny odsetek Polaków nie potrafi ustosunkować się do ich pracy. Funkcjonowanie NSZZ „Solidarność” dobrze ocenia niespełna jedna trzecia badanych. Z kolei działalność Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych częściej jest krytykowana niż oceniana pozytywnie. 

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
Dziennikarka i redaktorka. Kierowniczka Zespołu Wydawców serwisu internetowego „Tygodnika Powszechnego”. Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureatka IV edycji Stypendium im. Leopolda Ungera dla młodych dziennikarzy. W „… więcej