Reklama

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Dział archiwalny

12.10.2003
“Papież czuje się źle i powinniśmy się za niego modlić". Te słowa kardynała Josepha Ratzingera, prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary - rzucone podczas półprywatnej rozmowy...
12.10.2003
Czy skala zaangażowania kapitału zagranicznego na polskim rynku mediów jest już tak duża (a na dodatek w związku z liberalizacją prawa po wejściu Polski do Unii Europejskiej może się...
05.10.2003
Prawo przewidywało powieszenie - wobec skazanych przez sądy powszechne, i rozstrzelanie - w stosunku do skazanych przez sądy wojskowe. Ale przed sądami powszechnymi odpowiadały także osoby...
28.09.2003
Jak Dania i Wielka Brytania, także Szwecja (będąca członkiem UE od 1994 r.) nie zamieni waluty narodowej na wspólny pieniądz. Większość Szwedów (56 proc.) opowiedziała się za zachowaniem...
28.09.2003
Rosnąca obawa przed utratą pracy - która w Polsce stała się dominującym uczuciem wśród zatrudnionych - nie wpływa pozytywnie ani na kreatywność pracowników, ani nie kształtuje prawidłowych...
21.09.2003
Wraz z usunięciem Saddama Husajna Irakijczycy uzyskali przywilej nieznany im od kilkudziesięciu lat: wolność wyrażania opinii. Obok burzliwych manifestacji najdogodniejszym medium do...
21.09.2003
Bez reformy system emerytalny w Polsce długo nie pociągnie. Alternatywa dla zmian jest jedna: trzeba zakazać antybiotyków, wtedy ludzie będą - jak przed wiekami - umierać w wieku 50 lat na...
14.09.2003
Jedna trzecia polskiego społeczeństwa powinna być objęta ponownym kształceniem, aby mieć szansę nadążyć za rozwojem - pisze w GAZECIE WYBORCZEJ (1.09.) prof. Wojciech Cellary, redaktor...
07.09.2003
Leczenie radzieckich dysydentów w zakładach dla nerwowo chorych zostało opisane w licznych artykułach, książkach i wspomnieniach w epoce niefrasobliwej wolności mediów w pierwszych latach...
07.09.2003
Politycy od dawna już nie rządzą. Żyjemy w systemie funkcjonalnej patologii. Korupcja czy szara strefa między państwem i rynkiem jest naszym systemem, normą - twierdzi w PRZEKROJU (35)...

Strony