Czytania liturgiczne

4-11 IV

NIEDZIELA PALMOWA: Iz 50, 4-7; Ps 22; Flp 2, 6-11; Łk 22, 14 - 23, 56;

PONIEDZIAŁEK: Iz 42, 1-7; Ps 27; J 12, 1-11;

WTOREK: Iz 49, 1-6; Ps 71; J 13, 21-33. 36-38;

ŚRODA: Iz 50, 4-9a; Ps 69; Mt 26, 14-25;

WIELKI CZWARTEK: Wj 12, 1-8. 11-14; Ps 116B; 1 Kor 11, 23-26; J 13, 1-15;

WIELKI PIĄTEK: Iz 52, 13 - 53, 12; Ps 31; Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; J 18, 1 - 19, 42;

WIELKA SOBOTA: Rdz 1, 1 - 2, 2; Rdz 22, 1-18; Wj 14, 15 - 15, 1; Iz 54, 4a. 5-14; Iz 55, 1-11; Ba 3, 9-15. 32 - 4,4; Ez 36, 16-17a. 18-28; Rz 6, 3-11; Łk 24, 1-12;

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO: Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118; Kol 3, 1-4; J 20, 1-9.

28 III-4 IV

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Iz 43, 16-21; Ps 126; Flp 3, 8-14; J 8, 1-11;

PONIEDZIAŁEK: Dn 13, 41-62; Ps 23; J 8, 12-20;

WTOREK: Lb 21, 4-9; Ps 102; J 8, 21-30;

ŚRODA: Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Ps: Dn 3; J 8, 31-42;

CZWARTEK: Rdz 17, 3-9; Ps 105; J 8, 51-59;

PIĄTEK: Jr 20, 10-13; Ps 18; J 10, 31-42;

SOBOTA: Ez 37, 21-28; Ps: Jr 31; J 11, 45-57;

NIEDZIELA PALMOWA: Iz 50, 4-7; Ps 22; Flp 2, 6-11; Łk 22, 14 - 23, 56.

21-28 III

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Joz 5, 9a. 10-12; Ps 34; 2 Kor 5, 17-21; Łk 15, 1-3. 11-32;

PONIEDZIAŁEK: Iz 65, 17-21; Ps 30; J 4, 43-54;

WTOREK: Ez 47, 1-9. 12; Ps 46; J 5, 1-3a. 5-16;

ŚRODA: Iz 49, 8-15; Ps 145; J 5, 17-30;

CZWARTEK - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO: Iz 7, 10-14; Ps 40; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38;

PIĄTEK: Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34; J 7, 1-2. 10. 25-30;

SOBOTA: Jr 11, 18-20; Ps 7; J 7, 40-53;

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Iz 43, 16-21; Ps 126; Flp 3, 8-14; J 8, 1-11.

14-21 III

3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Wj 3, 1-8a. 13-15; Ps 103; 1 Kor 10, 1-6. 10-12; Łk 13, 1-9;

PONIEDZIAŁEK: 2 Krl 5, 1-15a; Ps 42 i 43; Łk 4, 24-30;

WTOREK: Dn 3, 25. 34-43; Ps 25; Mt 18, 21-35;

ŚRODA: Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147; Mt 5, 17-19;

CZWARTEK: Jr 7, 23-28; Ps 95; Łk 11, 14-23;

PIĄTEK - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89; Rz 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24a;

SOBOTA: Oz 6, 1-6; Ps 51; Łk 18, 9-14;

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Joz 5, 9a. 10-12; Ps 34; 2 Kor 5, 17-21; Łk 15, 1-3. 11-32.

7-14 III

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Rdz 15, 5-12. 17-18; Ps 27; Flp 3, 17 - 4,1; Łk 9, 28b-36;

PONIEDZIAŁEK: Dn 9, 4b-10; Ps 79; Łk 6, 36-38;

WTOREK: Iz 1, 10. 16-20; Ps 50; Mt 23, 1-12;

ŚRODA: Jr 18, 18-20; Ps 31; Mt 20, 17-28;

CZWARTEK: Jr 17, 5-10; Ps 1; Łk 16, 19-31;

PIĄTEK: Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 105; Mt 21, 33-43. 45-46;

SOBOTA: Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103; Łk 15, 1-3. 11-32;

3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Wj 3, 1-8a. 13-15; Ps 103; 1 Kor 10, 1-6. 10-12; Łk 13, 1-9.

29 II-7 III

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Pwt 26, 4-10; Ps 91; Rz 10, 8-13; Łk 4, 1-13;

PONIEDZIAŁEK: Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19; Mt 25, 31-46;

WTOREK: Iz 55, 10-11; Ps 34; Mt 6, 7-15;

ŚRODA: Jon 3, 1-10; Ps 51; Łk 11, 29-32;

CZWARTEK: Syr 51, 13-20; Ps 16; Łk 12, 35-40;

PIĄTEK: Ez 18, 21-28; Ps 130; Mt 5, 20-26;

SOBOTA: Pwt 26, 16-19; Ps 119; Mt 5, 43-48;

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Rdz 15, 5-12. 17-18; Ps 27; Flp 3, 17 - 4,1; Łk 9, 28b-36.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Autorskie newslettery premium
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Autorskie newslettery premium
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części czasopisma bez zgody wydawcy zabronione [nota wydawnicza]. Jeśli na końcu artykułu znajduje się znak ℗, wówczas istnieje możliwość przedruku po zakupieniu licencji od Wydawcy [kontakt z Wydawcą]

Artykuł pochodzi z numeru TP 16/2004