Reklama

Artykuły

24.06.2008
Dobry odpoczynek ma w sobie coś z oswajania świata, dążenia, by poprzez czułą relację do tego, co się ogląda i gdzie przebywa, poczuć się u siebie.