Reklama

Ładowanie...

Artykuły

22.04.2009
W ciągu minionych 20 lat w Polsce dokonał się skok cywilizacyjny. Ale w codziennych dyskusjach zwykle skupiamy się na tym, co się nie udało albo co można było zrobić lepiej. O tym debatują...
26.08.2008
Pod jakimi warunkami jest możliwy rozejm elit opiniotwórczych i ich powrót do stołu debaty o stanie i przyszłości kraju? Pytam o to również samego siebie.
11.09.2005
Czy prawdziwa jest opinia, że wskutek wybrania złego sposobu transformacji społeczeństwo - jako cała populacja - zubożało? Ta opinia nie jest przedstawiana tak, że zubożały wszystkie...