Reklama

Ładowanie...

Literaturoznawca, eseista, poeta, tłumacz. Były rektor Uniwersytetu Śląskiego. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Prezydium Komitetu „Polska w Zjednoczonej Europie” PAN, Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Laureat nagrody „Lux ex Silesia” (2002), Literackiej Nagrody „Solidarności” (2003) za całokształt twórczości.

Artykuły

04.01.2014
Powodem samozadowolenia chrześcijan, a tym samym powolnego zaniku duchowej energii Kościoła, jest zanik dyspozycji do zadawania pytań. Czytajcie Turowicza.
18.11.2013
Gest Tadeusza Mazowieckiego był przejawem wolności zwycięskiej, lecz nie triumfalistycznej, ogłaszał „zwyciężyliśmy”, lecz nie deklarował „przegraliście”.
15.07.2013
W niezwykłej książce Zbigniewa Mikołejki pojawia się Bóg, który jest nadzieją człowieka. Lecz pamiętajmy – jest to Bóg, który zawisł na drzewie.
26.11.2012
Wyrazisty jest nie ten, kto daje wyraz wyłącznie sobie, lecz ten, kto pomaga innym znaleźć wyraz dla nich samych.
17.07.2012
Polityka edukacyjna i naukowa zmierza do tego, by jej wynikiem była jednostka zawsze pogodzona i bezkrytycznie dopasowana do świata. Tymczasem uniwersytet i jego sposób kształcenia winny...
06.02.2012
Choroba umieszcza człowieka na bezludnej wyspie, położonej z dala od ruchliwych, handlowych szlaków. Cierpi się w samotności.
06.12.2011
W tekstach ks. Adama Bonieckiego znajdziemy próbę uświęcenia codziennego świata powszedniego. Czy aby w wirze i zamęcie wokół ciemnych dziur sklepów i handlowych galerii nie kryje się...
05.10.2011
O spędzonych przez Czesława Miłosza w Kalifornii latach 60. i 70., o "Widzeniach nad Zatoką San Francisco" (1969) i "Ziemi Ulro" (1977), o stosunku pisarza do...
16.11.2010
Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu in memoriam
06.10.2010
Rozmawiały Agnieszka Sabor i Ewa Niewiadomska

Strony