Reklama

Artykuły

02.10.2015
Odpowiedź na pytanie, czy w Koranie albo tradycji państw arabskich można odnaleźć przesłanki dla idei świeckiego państwa, jest trudna.