Reklama

Artykuły

05.06.2005
Za rozkład klasy politycznej i głęboką demoralizację różnych środowisk odpowiedzialność decydującą - choć nie wyłączną - ponosi postkomunistyczna lewica. Nie sposób tego zakwestionować i...