Reklama

Artykuły

27.02.2012
Prawa własności intelektualnej stanowią podstawę rozwoju społeczeństwa. Dlatego ochrona tych praw musi być zapewniona co do zasady w modelu zakazowym.