Reklama

Artykuły

20.03.2015
Obecna siedziba tarnowskiego BWA to pieczołowicie zrekonstruowane „ruiny” XIX-wiecznego budynku niegdysiejszego Towarzystwa Strzeleckiego.