Reklama

Artykuły

10.01.2012
Jesienią 1940 r. odnotowano zmianę obywatelstwa Miłosza. W rubryce "nazwisko i imię" dotychczasowe "Miłosz Czesław" zostaje zastąpione przez "Milašius - Milosz...