Reklama

Artykuły

13.09.2011
Marius Ivaškevičius, litewski pisarz: Sposób, w jaki mniejszość narodowa jest traktowana przez państwo, w którym żyje, świadczy o tym, czy to państwo i naród są silne czy słabe. My, Litwini...