Reklama

Artykuły

17.05.2006
Ta książka zajmuje centralne miejsce w filozoficznej eseistyce Kołakowskiego, oddaje in optima forma główny motyw jego filozofii: nieusuwalne napięcie między empiryzmem a...