Reklama

Artykuły

19.04.2010
Rola postaci ze sceny dziejowej - tych wywołujących emocje i owianych czarną lub białą legendą - jest kluczowa dla postrzegania dziejów. Dwoistość ich wizerunku często nosi cechy antycznych...