Reklama

Ładowanie...

Krytyk teatralny, publicysta kulturalny „Tygodnika Powszechnego”, zastępca redaktora naczelnego „Didaskaliów”.

Artykuły

26.04.2007
Reżyser w dramacie Christo Bojczewa szukał ciężaru, tymczasem więcej jest tam literackiego konceptu niż życiowej prawdy.
12.04.2007
Warszawska inscenizacja nie podejmuje wyzwania, jakie "Stara kobieta... stawia teatrowi. Żaden z wpisanych w tekst tematów nie został wyraźnie rozwinięty, pogłębiony. Stanisław...
26.03.2007
Spektakl Michała Borczucha ma zadatki na ostrą satyrę, wymierzoną w polską rzeczywistość. Tyle że reżyser jest raczej złośliwy i ironiczny niż krytyczny. Nie oskarża, nie uderza w żarliwe...
06.03.2007
"Oresteja Ajschylosa to łańcuch zbrodni, za którymi stoi prawo - ludzkie i boskie. Prawo obce nam dzisiaj, podobnie jak - do pewnego stopnia - tragedia antyczna w ogóle. Gdy...
20.02.2007
Obawiałem się, że najnowszy spektakl Teatru Telewizji będzie - wzorem poprzednich produkcji w ramach Sceny Faktu - laurką dla bohatera. Tym bardziej że owym bohaterem jest osoba duchowna -...
20.02.2007
W spektaklu "Lincz, opartym na jednoaktówkach Yukio Mishimy, Olsten chciała pogodzić nie tylko dwa zupełnie różne języki, ale i dwa światy. Z kilku powodów się to nie udało.
24.01.2007
Marcin Kościelniak"Inka 1946 to dokudrama prezentowana w ramach Sceny Faktu Teatru TV. Podobnie jak w "Śmierci rotmistrza Pileckiego, bohaterem spektaklu jest postać zasłużona w...
17.01.2007
"Sejm kobiet Mikołaja Grabowskiego otwiera projekt Starego Teatru re_wizje/antyk. Reżyser w spektaklu połączył komedię Arystofanesa z fragmentami książki Otto Weiningera, proponując...
20.12.2006
Spektakl Michała Zadary to wierna, ale i bardzo radykalna inscenizacja dramatu Tadeusza Różewicza. Reżyser nie tyle rozsypał "Kartotekę, ile po prostu rozbił ją w puch.
13.12.2006
W "Fedrze Maja Kleczewska mierzy się z mitem i z własnymi artystycznymi obsesjami. Robi spektakl bardzo radykalny - tym dotkliwsza jest jego porażka. Jednak sam fakt, że nie da się go...

Strony