Reklama

Artykuły

16.11.2010
Ciężkie jądra atomowe to miniaturowe magazyny energii. Gdy jądro ulega rozpadowi, energia wiążąca nukleony jest oddawana otoczeniu. I może być w postaci ciepła wykorzystana w elektrowni...
06.04.2010
30 marca w CERN fizycy obserwowali pierwsze zderzenia protonów o energiach 7 teraelektronowoltów. To najwyższe energie cząstek, jakie kiedykolwiek udało się uzyskać w laboratorium. Tym...