Reklama

Artykuły

14.12.2020
Silne siostry powiedziały braciom” to audiowizualna opowieść – kolaż złożony z trzech queerowych i lesbijskich tekstów opublikowanych jako protestacyjne ulotki przez grupy...