Reklama

Kosmolog, filozof i teolog. Profesor nauk filozoficznych, specjalizuje się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka-wiara. Kawaler Orderu Orła Białego. Dyrektor, fundator i pomysłodawca Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Jako pierwszy Polak został w 2008 r. laureatem Nagrody Templetona przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią. Pracownik Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego i członek Papieskiej Akademii Nauk. Laureat kilkunastu nagród, autor kilkudziesięciu książek. Dyrektor programowy Copernicus Festival.

Artykuły

22.09.2014
Zło fizyczne: śmierć, cierpienie, rozkład znajdują uzasadnienie w strukturze Wszechświata. Ale istnienia zła moralnego nie da się uzasadnić prawami fizyki. Trzeba więc wyjść poza nie.
28.07.2014
Ks. prof. Michał Heller poleca nowy cykl w dziale naukowym „Tygodnika”
30.04.2014
Istota każdej rewolucji polega na konieczności pokonania własnych ograniczeń, na umiejętności wyjścia poza własny punkt widzenia.
12.04.2014
Istota każdej rewolucji polega na konieczności pokonania własnych ograniczeń, na umiejętności wyjścia poza własny punkt widzenia.
17.02.2014
Wydaje mi się, że dyskusja o potrzebie nauk humanistycznych jest bezprzedmiotowa, bo człowiek bez pewnego minimum wiedzy humanistycznej nie wychodzi zbyt daleko poza stan życia...
19.11.2013
Tak się złożyło, że wkrótce po moich studiach na KUL-u spotkaliśmy się we trzech w Krakowie: Konrad Rudnicki, w latach 70. już znany astronom, który przeniósł się z UW na UJ, matematyk z...
21.10.2013
Zanim zaistniał człowiek, planety poruszały się po elipsach, a dowolne dwa kawałki materii przyciągały się zgodnie z prawem powszechnego ciążenia. Przynajmniej w tym sensie matematyka jest...
02.09.2013
Dokonana przez Redakcję zmiana tytułu mojego artykułu („Dlaczego istnieją wodospady?”, „TP” nr 35) strywializowała jego wymowę.
22.04.2013
Granice Wszechświata rozciągają się nie tylko w odległych eonach czasu i przestrzeni, lecz przebiegają przez każdą cząstkę elementarną. Czyli dotyczą nas bezpośrednio.
04.02.2013
Życiński dawniej walczył z naiwnym poznawczym optymizmem, a w czasach nam bliższych z irracjonalizmem. Jeśli trzeba by nadać jakąś etykietkę jego filozofii, to jest to chrześcijański...

Strony