Reklama

Artykuły

12.08.2007
Odnaleźć można uBergmana lęk przed złem itęsknotę za dobrem, obecność diabła inieodżałowaną, opłakiwaną nieobecność Boga.