Reklama

Artykuły

27.04.2010
List otwarty ks. Hansa Künga do biskupów świata: Wysiłki Benedykta XVI się nie powiodły: wszystkie jego spektakularne wystąpienia, pokazowe podróże i publiczne orzeczenia nie zmieniły...