Reklama

Ładowanie...

Prof. KRYSTYNA SKARŻYŃSKA kieruje pracami Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS oraz Pracowni Psychologii Politycznej w Instytucie PAN. Zajmuje się analizą zachowań oraz postaw społecznych i politycznych, zwłaszcza w kontekście zadowolenia z życia i z społeczno-politycznego status quo. Opublikowała kilkanaście książek, m.in.: „Spostrzeganie ludzi”,  „Psychospołeczne aspekty decyzji alokacyjnych”, „Konformizm i samokierowanie. Struktura wartości i funkcje”, „Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej”.

Artykuły

18.10.2006
ANNA MATEJA: - Dlaczego ludzie idą do polityki? KRYSTYNA SKARŻYŃSKA: - Bo polityka pozwala realizować ważne osobiste potrzeby, także te pozornie dość od niej odległe, np. zapotrzebowanie na...