Reklama

Artykuły

03.07.2005
Kolorowe rewolucje w Gruzji, na Ukrainie i w Kirgistanie wystraszyły władze postsowieckich krajów Azji Centralnej, w których w minionych latach zaczęły się rozwijać oddolne ruchy społeczne...