Reklama

Artykuły

31.07.2019
Monuments to the Pope are an interesting study in a lack of inhibition and in consent to the surfeit, trashiness, and mindlessness of repetitive forms that are produced carelessly and at a...
08.07.2019
Pomniki papieża to ciekawe studium braku hamulców i zgody na przesyt, tandetę oraz bezmyślność obecną w formach powtarzalnych, tworzonych niedbale i w tempie zabójczym dla sztuki.