Reklama

Artykuły

10.07.2005
Sąd Najwyższy USA postanowił, że pomniki służące celom wyłącznie religijnym nie powinny być umieszczane w miejscach publicznych.