Reklama

Ładowanie...

Artykuły

31.07.2019
The Traditional Rękawka Festival is an example of how local heritage is shaped by practice. It showcases two versions of Kraków’s identity – one harking back to pagan times and the other...
08.07.2019
Tradycyjne Święto Rękawki to przykład kształtowania lokalnego dziedzictwa przez praktykę. Pokazuje dwie opcje tożsamości Krakowa – tę odwołującą się do czasów pogańskich, i tę...