Reklama

Artykuły

01.05.2005
W gminnym życiu wspólnot religijnych, o ile unikają dogmatyzmu i nie gwałcą sumień, pozostaje coś nienaruszonego, co gdzie indziej zostało zatracone i czego sama tylko profesjonalna wiedza...