Reklama

Dziennikarka, publicystka, felietonistka, była posłanka. Od 1948 r. związana z „Tygodnikiem Powszechnym”, gdzie do 2008 r. pełniła funkcję zastępczyni redaktora naczelnego, a do 2012 r. publikowała felietony. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polsk, Złotym Krzyżem Zasługi i papieskim Orderem św. Grzegorza Wielkiego. Zmarła 22 sierpnia 2020 r.

Artykuły

30.11.2003
W okolicy 11 listopada pojawiło się w lokalnych tytułach sporo informacji i anonsów o wieczorach pieśni patriotycznych czy piosenek takich czy innych - kresowych chociażby czy wojskowych....
30.11.2003
Czas przedświąteczny obejmuje nas jakby z zewnątrz, niezależnie od naszej woli. Po prostu przychodzi. A równocześnie słyszymy zaproszenie, by z niego skorzystać. Teraz. Nazwany zostaje “...
23.11.2003
Przyjaciel jest bardzo chory. Dróżka między życiem a śmiercią, ta, którą każdy z nas idzie, zdaje się coraz zawężać, już może tylko w wąską nitkę. Od chwili, kiedy to wiem, wszystko...
16.11.2003
Nadużyty nie do zniesienia przez fakt, że od lat służy radiostacji toruńskiej za tytuł porannego felietonu politycznego, autorstwa także i działaczy dalekich raczej od ducha obecnego...
16.11.2003
Krańcową naiwnością było spodziewać się, że spośród oddziałów próbujących stabilizować powojenny Irak, ginąć będą tylko Amerykanie. Żałoba po zastrzelonym w pokojowym konwoju polskim...
09.11.2003
Mocno oberwało się rodzicom w tygodnikowym artykule Joanny Olech (Śmierć telewizji dla dzieci, czyli lukrecja i hipokryzja, TP nr 44). Miało być o przyczynach znikania programów dla dzieci...
02.11.2003
W uchwalonej przez Sejm ustawie podatkowej znalazła się decyzja, której sensu zrozumieć nie sposób. Mam na myśli drastyczne ograniczenie ulgi związanej z darowiznami. Dotąd była to...
26.10.2003
Nie ma już Marka Nowickiego. Umarł tak wcześnie, kiedy dalej jest tak potrzebny. Pożegnało go wiele szczerych nekrologów i bardzo mało wspomnień, które nie znającym go mogłyby bodaj w...
19.10.2003
Niełatwo uwierzyć, ale kiedyś było tak, że nie wszystko nabierało istnienia dopiero z momentem, gdy zaczynały się tym zajmować media. Co jeszcze dziwniejsze: siła i promieniowanie tej...
19.10.2003
Wdzięczność, która byłaby na miarę posłannictwa i dwudziestopięcioletniej pokojowej służby Jana Pawła II, nie może być ani frazesem, ani sentymentem. Więc dobrze, że nie ma oczekiwanego...

Strony