Reklama

Ładowanie...

Dziennikarka, publicystka, felietonistka, była posłanka. Od 1948 r. związana z „Tygodnikiem Powszechnym”, gdzie do 2008 r. pełniła funkcję zastępczyni redaktora naczelnego, a do 2012 r. publikowała felietony. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polsk, Złotym Krzyżem Zasługi i papieskim Orderem św. Grzegorza Wielkiego. Zmarła 22 sierpnia 2020 r.

Artykuły

24.07.2007
Aktualności polityczne zdominowały nasze media do tego stopnia, że obronną reakcją wydaje się już tylko demonstracyjne odwrócenie się w rejony od wszystkich tych sensacji jak najdalsze. A...
18.07.2007
W niedawnej dyskusji radiowej, jednej z tych toczonych na marginesie strajku pielęgniarek, znany dziennikarz, będący nadto dyrektorem prywatnego liceum, wypowiedział zdumiewający pogląd, że...
18.07.2007
Nie powinniśmy przywiązywać nadmiernej wagi do ostrości słów wypowiadanych przez polityków - taki pogląd wyraził niedawno jeden z dyżurnych komentatorów. - To normalna praktyka, znana w...
09.07.2007
Po wielu miesiącach konflikt w klasztorze betanek w Kazimierzu Dolnym wchodzi w ostatni rozdział. Teraz głos mają władze świeckie, które wyznaczyły zbuntowanej wspólnocie, z Kościoła już...
03.07.2007
Ministerstwo Kultury poinformowało niedawno prasę, że przygotowało uwagi do projektu rozporządzenia MEN w sprawie lektur szkolnych. Że te uwagi ("Pełny wykaz propozycji MKiDN") już na...
26.06.2007
Wystarczy, by żona posła, osoba interesująca, ale całkiem prywatna, dała się namówić dziennikarzowi na ploteczki o parlamentarnych kolegach małżonka, by przynajmniej kilku kolejno polityków...
26.06.2007
Złe samopoczucie staje się naszą chorobą chroniczną. Upodobanie do doraźnych rozwiązań konfliktów - z tym w służbie zdrowia na czele - burzy coś tak z pozoru mało ważnego jak klimat...
19.06.2007
Nie zgadzam się
19.06.2007
Jest zrozumiałe, dlaczego Kościół chciał, by stopień z nauki religii został włączony do obliczania średniej ocen na świadectwie uczniowskim. Od czasu przywrócenia tego przedmiotu - na...
13.06.2007
Matka Boża z obrazu w Piotrkowie Trybunalskim ogłoszona została patronką polskiego parlamentu. Już rok temu widzieliśmy, podczas polskiej pielgrzymki Benedykta XVI, koronację obrazu...

Strony