Reklama

Jerzy Jarniewicz - polski filolog angielski, profesor nauk humanistycznych (2015), poeta, krytyk literacki i tłumacz (głównie literatury anglojęzycznej, m.in. Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Craiga Raine’a).

Artykuły

09.09.2012
Przekłady literackie w Polsce funkcjonują w bardzo specyficzny sposób. W powszechnym przekonaniu one po prostu nie istnieją – tłumaczenie jest traktowane jak powietrze.
13.04.2011
Człowiek we wczesnych powieściach Woolf, które nie tak dawno ukazały się w języku polskim, jest zmienną, fragmentaryczną istotą, chwilową jak błysk pioruna, oświetlającego za każdym razem...
28.09.2010
Nowy Jork w prozie Paula Austera jest tajemniczy, ale nie kryje w sobie tajemnicy. Jest mapą nieistniejącego miejsca. Znakiem, który oderwał się od znaczenia.
18.08.2010
Choć Bruce Chatwin rzeczywiście wędrował po wszystkich kontynentach, najważniejsze podróże podejmował w zaciszu bibliotek, księgarń i antykwariatów. Jego wędrówka przebiega nie tyle przez...
11.05.2010
Virginia Woolf to mistrzyni kłopotliwych pytań. We "Własnym pokoju" pytała, dlaczego w historii literatury tak skromne miejsce zajmują kobiety. W eseju "O chorowaniu"...
11.05.2010
Czy można napisać dziś biografię bez głębokiego poczucia, że ukaże ona zaledwie jeden z możliwych profili jej bohatera, a być może pokaże tylko samą siebie, własne mechanizmy i własną...
28.10.2008
Wybór wierszy Wallace’a Stevensa ­­w przekładach Jacka Gutorowa, to pierwsza tak poważna w Polsce prezentacja klasyka nowoczesnej poezji.
22.10.2008
Pisarka, która sama stworzyła własny rozpoznawalny styl, w ostatniej powieści jawi się jako sceptyczka, która nie wierzy w mówienie od siebie. Wpadliśmy w potrzask języka, słowo staje się...
19.08.2008
Jakub Winiarski: Jakie są dla czytelnika współczesnego i przyszłego pożytki z poety tak posępnego jak Philip Larkin?
27.11.2007
Wkraczał wżycie publiczne Ameryki jako błazen kpiący zjej wartości, jako dywersant wysadzający wpowietrze jej święte pomniki, jako inkwizytor gotów poddawać ją dolegliwym przesłuchaniom. To...

Strony