Reklama

Artykuły

21.12.2003
Ewangelia dziecięctwa to teksty Mateusza (1,18-25;2,1-23) i Łukasza (1,5-80;2,1-52). Ewangelie synoptyczne mają wspólne źródło (Quelle), w partii obejmującej okres od chrztu w Jordanie do...