Reklama

Artykuły

19.06.2007
Elbląg to tylko miasto powiatowe liczące 120 tysięcy mieszkańców, jednak od początku lat 90. istnieje w nim silne środowisko liderów organizacji pozarządowych.