Reklama

Artykuły

19.07.2021
Ze względu na wieczną młodość i unikalne cechy regeneracyjne aksolotl to jeden z najczęściej hodowanych w laboratoriach i badanych płazów. Kontrastuje to z losem populacji, które wciąż żyją...