Reklama

Ładowanie...

Artykuły

28.09.2020
Między wspólnotą interesów a nieufnością: jak wyglądały relacje między Polakami i Niemcami w czasach przełomu 1989–1991?
06.05.2007
W niemieckich podręcznikach historia komunizmu w NRD zajmuje zwykle miejsce podrzędne, a w szkołach poświęca się temu tematowi niewiele uwagi. Tylko co piąty badany uczeń wie, kim był Erich...