Reklama

Ładowanie...

Artykuły

10.10.2004
W grudniu 2004 r. przywódcy Unii zdecydują, czy i kiedy rozpocząć negocjacje akcesyjne z Turcją. Jak dotąd perspektywa członkostwa jest najbardziej efektywnym narzędziem polityki...