Reklama

Artykuły

30.10.2007
Kołakowskiego pisma o religii, roli przeżyć mistycznych oraz idei Bożego przebaczenia w życiu moralnym miały ogromny wkład w projekt wyrażenia wiary chrześcijańskiej językiem zrozumiałym...