Reklama

Artykuły

16.12.2008
Wielkopolska pod pruskim zaborem stała się "drugą Japonią": tu i tam awangardą nowoczesności były tradycyjne warstwy społeczne - ziemiaństwo i duchowieństwo. Owocem ich pracy...