Reklama

Artykuły

05.07.2015
Większość chrześcijan w Indiach to dalici, czyli ludzie nienależący do żadnej z kast. Przez wieki żyli na marginesie. Dopiero niedawno zostali uznani przez państwo za ofiary podziałów...