Reklama

Artykuły

06.03.2006
Co to jest podatek? Na potrzeby tego słownika przyjmijmy szeroką definicję, po trosze niezgodną z kanonem wypracowanym przez doktrynę. Nazwijmy tak każdą daninę publiczną należną państwu...