Reklama

Artykuły

04.05.2015
Ania urodziła się z zespołem wad wrodzonych „Trisomia 9”, obustronnym zwichnięciem stawów biodrowych, stopami końsko-szpotawymi, obustronnym niedosłuchem.