Reklama

Artykuły

17.11.2009
Czesław Kiszczak: Cały czas mi zarzucano, że zbyt miękko postępuję z Kościołem. Nawet w Komitecie Centralnym była grupa osób, która chciała rządzić starymi metodami, czyli poprzez...