Reklama

ASk

Artykuły

12.11.2018
„Chrześcijanin nie może być antysemitą” – przypomniał papież w przemówieniu do delegacji rabinów ze Światowego Kongresu Żydów Górskich.
12.11.2018
Większość Polaków, bo 58 proc., pozytywnie ocenia sytuację Kościoła katolickiego w naszym kraju, jednak w ostatnich latach, a zwłaszcza w ostatnim miesiącu, zauważalny jest w tym zakresie...
15.10.2018
Świeccy i młodzież zakonna mają wzniosłe, ale nieżyciowe pojęcie o kontemplacji – uważa s. Małgorzata Borkowska.
15.10.2018
Abp Oscar Romero i Paweł VI zostali świętymi.
09.10.2018
Bp Andrzej Czaja wystosował list do wiernych, w którym ujawnił dane na temat pedofilii w diecezji opolskiej.
09.10.2018
Towarzystwo Chrystusowe złoży skargę kasacyjną w Sądzie Najwyższym na zasądzenie od zakonu precedensowego odszkodowania dla ofiary pedofila, byłego chrystusowca Romana B.
01.10.2018
Polscy biskupi upominają się o środowisko niszczone z powodu ludzkiego egoizmu.
27.08.2018
Temat nadużyć seksualnych w Kościele zdominował wizytę Franciszka w Irlandii, zorganizowaną z okazji 9. Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie.
11.08.2018
Mocny głos Episkopatu w obronie demokracji.
06.08.2018
Biskupi coraz częściej i coraz głośniej przestrzegają przed angażowaniem się w Kościele w popieranie partii rządzącej.

Strony