Reklama

Artykuły

02.07.2012
Który to już raz w „Tygodniku” atakuje się ludzi broniących wiary i Kościoła, próbując narzucić kardynałom i biskupom to, o czym mają mówić?