Reklama

Artykuły

29.06.2011
Anna i Jerzy Turowiczowie: Miłosz był wrogiem Powstania Warszawskiego. Toczyły się ostre dyskusje, bo w Goszycach w 1944 r. panowała atmosfera bardzo patriotyczna. Rozmawiał Aleksander Fiut