Reklama

Artykuły

Prof. Aleksander Noworól
23.06.2015
Miejskie obszary funkcjonalne wykraczają poza ramy wyznaczone przez podział administracyjny. Ich granice są płynne. Dlatego potrzebny jest dla nich nowy instytucjonalny model zarządzania.