Reklama

Artykuły

08.10.2012
Relacje polsko-niemieckie są tak intensywne, że łatwo zgubić się pośród różnych inicjatyw. Aby wykorzystać ich potencjał, potrzeba szerszej wizji współpracy, a tej na razie brakuje.