Reklama

Reklama i ogłoszenia

Kontakt:

Anna Pietrzykowska

kom. 602 590 416
e-mail: pietrzykowska@tygodnik.com.pl, reklama@tygodnik.com.pl

Mateusz Gawron

kom. 602 331 791
e-mail: gawron@tygodnik.com.pl

 

NASZA OFERTA

  • Ogłoszenia w wielu formatach
  • Możliwość dołączania insertów i zamieszczania komunikatów
  • Cztery razy w roku - dodatek Książki w Tygodniku
  • Reklama na stronie www.TygodnikPowszechny.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia ogłoszenia, reklamy lub insertu, jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem lub z linią programową i charakterem pisma (art. 36 p. 4 Prawa prasowego).

CENNIK REKLAM (wszystkie ceny netto)

Cała strona (198 x 273 mm netto+5 mm spadu) 29 900,00 PLN 

okładka II (198 x 273 mm netto+5 mm spadu)  39 900,00 PLN

okładka III (198 x 273 mm netto+5 mm spadu) 35 900,00 PLN

okładka IV (198 x 273 mm netto+5 mm spadu) 49 900,00 PLN

rozkładówka 59 900,00 PLN

1/2 strony (reklama pion: 92 x 273 mm netto+5 mm spadu; reklama poziom: 198 x 133 mm netto+5 mm spadu) 15 900,00 PLN

1/3 strony (reklama pion: 63 x 273 mm netto+5 mm spadu; reklama poziom: 198 x 93 mm netto+5mm spadu) 13 900,00 PLN

1/4 strony (reklama poziom: 198 x 73 mm netto+5 mm spadu) 12 900,00 PLN

Insert od 0,50 zł

Ceny nekrologów umowne. Nekrologi do aktualnego numeru przyjmujemy do każdego piątku do godz. 14.00, po tej godzinie nekrolog może zostać opublikowany w kolejnym numerze.

Top banner (728x90 px) cena do uzgodnienia

Sidebar (220x220 px) cena do uzgodnienia

ZALECENIA TECHNICZNE DLA PLIKÓW Z REKLAMĄ

  • Pliki przygotowane na spady muszą zawierać cropmarki / znaki cięcia odsunięte 3 mm od pola netto.
  • Na pliki przygotowywane na spady dodajemy nadruk słowa "REKLAMA" literą jednoelementową 6 pt w górnych partiach materiału 9 mm od cięcia/grzbietu
  • Zalecamy sprawdzenie opcji Overprint/Nadruk dla jasnych elementów.
  • Ze względu na wykonywaną u nas korektę tekstów, zalecamy wcześniejsze przekazywanie plików.

1. Reklamy na okładki.

1.1 Suma kolorów 300%, nie załączać profili barwnych do plików

1.2 Litery w kontrze: dwuelementowe nie mniejsze niż 9 pt.

2. Reklamy do wnętrza „Tygodnika”

2.1 Suma kolorów 260%, nie załączać profili barwnych do plików

2.2 Litery w kontrze: dwuelementowe nie mniejsze niż 10 pt., nie zaleca się stosować kontry do płaszczyzn barwnych w 4 kolorach.

2.3 Ważne elementy graficzne (logotypy, teksty) odsunięte od krawędzi spadu min. 9 mm w reklamach na spad.

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia ogłoszenia na podstawie Prawa Prasowego § 36, p. 4.